REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE SANATATE SI CONFORT LA CATENA

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

"Sanatate si confort la Catena”

Perioada campaniei: 05.11.2018-14.01.2019

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala “Sanatate si confort la Catena” (numita in cele ce urmeaza si “Campania”) este organizata de Catena Management cu sediul social in Mun. Bucuresti, sector 1, Sos. Chitilei, nr. 60, Corp 1-C30, Birou Nr.7, Etaj 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/13740/2003, avand CUI RO 15814902, reprezentata de Dl. Chirculescu Mihai-Sorin, in calitate de Administrator (denumita in continuare “Organizatorul”).

Campania promotionala se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public, conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe site-ul http://www.catena.ro precum si in orice farmacie Catena.

Prin simpla participare la Campanie, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulament Oficial” sau “Regulamentul”) potrivit celor mentionate in cuprinsul sau.

Campania va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, precum si dreptul de a inceta Campania inainte de termen, prin incheierea unui act aditional la Regulament, urmand ca modificarile si/sau completarile sa fie facute publice prin intermediul site-ului http://www.catena.ro, cu cel putin 24 ore inainte ca modificarile sa intre in vigoare precum si in orice farmacie Catena.

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE SI ARIA DE DESFASURARE

Campania promotionala se va desfasura in farmaciile care functioneaza sub brand Catena (denumite in continuare “Farmaciile Catena”) pe intreg teritoriul Romaniei in perioada 5 noiembrie 2018, ora 00:00:00 – 14 ianuarie 2019, ora 23:59:59 (inclusiv), in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament oficial.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica cu domiciliul sau cu resedinta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumiti in continuare „Participantii”).

Pentru a fi eligibili pentru a participa la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii , in mod cumulativ:

- Sa achizitioneze in perioada 05.11.2018-14.01.2019, pe acelasi bon fiscal, oricare produse in valoare de minimum 30 lei (TVA inclus) din orice Farmacie Catena.

Din dorinta de a nu prejudicia niciun client care doreste sa participe la prezenta Campanie promotionala, Organizatorul isi rezerva dreptul sa poata efectua verificari cu privire la respectarea prevederilor prezentului Regulament in ceea ce priveste corecta participare la Campania promotionala.

SECTIUNEA 4. PREMII

Participantii care achizitioneaza in perioada derularii Campaniei produse de minimum 30 de lei din orice Farmacie Catena vor primi, in limita stocului disponibil, un voucher ce contine un cod alfanumeric tiparit, in baza caruia pot beneficia de reduceri de pana la 60% la achizitia de produse Philips de pe site-ul www.philips.ro/sanatate-si-confort-la-catena. Pentru a vedea lista completa cu produsele Philips participante si reducerile acordate, participantii vor consulta site-ul www.philips.ro/sanatate-si-confort-la-catena sau anexa 1 din prezentul regulament.

Numarul total al voucherelor oferite in cadrul Campaniei promotionale este 5.000.000.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL PARTICIPARII LA CAMPANIA PROMOTIONALA

Campania promotionala se desfasoara conform urmatorului mecanism:

- Participantii trebuie sa achizitioneze in perioada 05.11.2018-14.01.2019, pe un singur bon fiscal, orice produse din Farmaciile Catena pentru care valoarea platita este de minimum 30 lei (TVA inclus); Dupa achizitionarea produselor, Participantii vor primi de la Organizator, in limita stocului disponibil, un voucher inseriat cu un cod alfanumeric unic pe verso, in baza caruia pot achizitiona de pe site-ul www.philips.ro/sanatate-si-confort-la-catena produse Philips selectionate la un pret redus cu pana la 60% fata de pretul de lista, in limita stocului disponibil. Codul unic generat poate fi folosit o singura data pentru unul sau mai multe produse achizitionate in cadrul aceleiasi comenzi, iar valoarea in acelasi cos de cumparaturi dupa aplicarea reducerii nu poate fi mai mare de 9000 lei (inclusiv TVA).

- Participantii pot ulterior accesa site-ul www.philips.ro/sanatate-si-confort-la-catena si adauga in cos produsele pe care doresc sa le achizitioneze. Accesarea site-ului www.philips.ro/sanatate-si-confort-la-catena se face in conformitate cu termenii si conditiile de utilizare stabilite de Philips Romania, Organizatorul fiind exonerat de orice raspundere cu privire la modul de accesare a acestui site, cu privire la disponibilitatea produselor in stoc, cu privire la preturile produselor practicate de Philips, precum si cu privire la expedierea produselor achizitionate cu reducerea acordata in baza Campaniei, Organizatorul neputand fi implicat in niciun litigiu cu privire la aceste aspecte;

- Inainte de finalizarea comenzii, Participantii trebuie sa introduca in campul de discount codul alfanumeric unic tiparit pe voucherul primit in Farmaciile Catena, pentru a beneficia de reducerile la produsele Philips acordate in baza prezentei Campanii. Participantii pot folosi codul unic tiparit pe voucherul primit pentru a achizitiona produse Philips la pretul redus pana la data de 28 februarie 2019, ora 23:59:59 (inclusiv), in conditiile respectarii prevederilor prezentului Regulament. Orice incercare de a utiliza codul alfanumeric dupa data si ora mentionate anterior nu va fi luata in considerare, Participantii nemaiputand folosi codurile de reducere acordate in cadrul Campaniei.

 

SECTIUNEA 6. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Regulamentul Oficial al Campaniei promotionale se gaseste afisat pe site-ul www.catena.ro si poate fi pus la dispozitia oricarui Participant la solicitarea acestuia, in mod gratuit, in orice Farmacie Catena.

SECTIUNEA 7. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

Organizatorul nu va fi tinut raspunzator pentru prejudiciile suferite de Participanti, indiferent de natura acestora, din momentul primirii codului unic de reducere asa cum este descris in sectiunea 4 de mai sus. Organizatorul nu este raspunzator de erorile ivite din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de internet (de exemplu, dar fara a se limita la, pagina web care nu se incarca corespunzator).

Imposibilitatea Participantului de a accesa/folosi codul unic oferit in cadrul acestei Campanii exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

SECTIUNEA 8. LITIGII

Eventuale litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 9. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Prezenta campanie promotionala poate inceta inainte de termenul stabilit, in situatia epuizarii celor 5.000.000 de vouchere sau in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, prin decizia Organizatorului, comunicata prin intermediul site-ului www.catena.ro.

SECTIUNEA 10. CLAUZE DIVERSE

Orice modificare a prevederilor prezentului Regulament nu este valabila decat cu conditia informarii publicului prin publicarea modificarilor pe site-ul www.catena.ro.

Partenerul Organizatorului, Philips Romania, isi rezerva dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate functiile site-ului Philips, cat si de a restrictiona procesarea si/sau, dupa caz, anula livrarea unei comenzi in cazul in care exista suspiciuni de frauda din partea utilizatorilor magazinului on-line Philips sau daca acestia au un comportament care prejudiciaza interesele Philips. Activitatile frauduloase vizeaza, nelimitativ: folosirea frauduloasa a discounturilor, reducerilor sau a voucherelor ori beneficiilor asimilate pentru alt tip de comenzi decat cele pentru care sunt acestea destinate, plasarea de comenzi pe baza unor informatii/identitati false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe site prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare, modificarea codului sursa al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice,detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale.