Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Farmaciile sub brand CATENA, care prelucreaza date cu caracter personal in cadrul activitatilor de furnizare a medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, furnizare a medicamentelor si materialelor sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor inclusiv in unele programe nationale de sanatate curative, va comunica urmatoarele:

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata Societatea are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Scopul colectarii datelor este: (i) servicii de sanatate; (ii) furnizarea medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu; (iii) furnizarea medicamentelor si a materialelor sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul ambulatoriu al bolvavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate curative in vederea decontarii acestora; (iv) eliberarea medicamentelor stupefiante si psihotrope; (v) eliberarea testelor de autoimunizare pentru bolnavii cu diabet zaharat.

Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare in vederea eliberarii si decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a medicamentelor prescrise. Refuzul dvs. determina imposibilitatea farmaciilor de a va elibera medicamentele prescrise.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: autoritati publice centrale/locale, case de asigurari de sanatate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la urmatoarea adresa de e-mail: office@catena.ro.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.