Informare prelucrare date Call Center

Stimate client,

 

Va multumim pentru fidelitatea dumneavoastra si va asiguram ca vom face in continuare tot posibilul sa va oferim cele mai bune produse, servicii si informatii in sprijinul sanatatii dumneavoastra!

 

Acest formular este intocmit in baza noii legislatii europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal si are ca scop informarea dumneavoastra cu privire la drepturile pe care le aveti în legătură cu prelucrarea unor astfel de date, informare care sa va ajute sa decideti în cunoștință de cauză cu privire la acordul dumneavoastra de prelucrare a anumitor date personale care va apartin („Date”) in scopurile si conditiile mai jos prezentate.

 Prelucrarea Datelor pe care le veti furniza in momentul in care veti apela numarul de telefon ales de dumneavoastra, se va face de catre Catena Management Srl, persoana juridica romana, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Sos. Chitilei, nr. 60, Corp1-C30, etaj 1, birou 7, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/13740/2003, avand cod unic de inregistrare RO15814902(Societatea), în calitate de operator. Prelucrarea Datelor se va face prin consimtamantul dat de catre dumneavoastra in urma continuarii apelului telefonic .

 Prelucram datele dumneavoastra personale constand in nume, prenume, voce, adresa si numar telefon in scopul verificarii disponibilitatii medicamentelor dumneavoastra in cea mai apropiata Farmacie Catena .

In procesul de prelucrare, Societatea transmite Datele dvs., exclusiv in scopul aratat in prezenta nota de informare, urmatorilor destinatari:

- societati care opereaza Farmaciile Catena

- societati din industria IT, sector mentenanta echipamente hardware, mentenanta software , subsector (specializare) servicii IT pentru farmacii, cu sediul social in Romania

 

Datele dumneavoastră nu fac obiectul unui transfer către terțe țări aflate în afara Uniunii Europene.

Datele vor fi stocate de catre Societate pentru o perioada de 30 zile de la data dobandirii lor.

Vă informăm ca aveti, cumulat, urmatoarele drepturi cu privire la Date in relatia dintre dumneavoastra si Societate: 

  • Drept de acces - insemnand dreptul de a putea solicita confirmarea faptului ca Datele sunt prelucrate sau nu, iar in caz afirmativ, puteti solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea. La solicitarea dumneavoastra, veti primi si o copie a Datelor;

  • Drept la rectificare - insemnand dreptul de a obtine rectificarea Datelor inexacte, precum si completarea Datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de catre dumneavoastra de informatii suplimentare;

  • Dreptul la stergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”) – insemnand ca in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul in care va retrageti consimtamantul sau in cazul in care se constata ca Datele au fost prelucrate ilegal), aveti dreptul de a obtine din partea Societatii stergerea Datelor care va privesc;

  • Dreptul de a retrage consimtamantul - insemnand dreptul de a retrage, in orice moment, consimtamantul pentru prelucrarea Datelor;

  • ** Dreptul la restrictionarea prelucrarii – insemnand dreptul de a obține din partea Societatii restricționarea prelucrării Datelor in anumite situatii reglementate expres de lege (in special in cazul in care contestati exactitatea Datelor sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, dar dumneavoastra va opuneti stergerii Datelor). In aceste situatii, cu exceptia stocarii, Datele nu vor mai fi prelucrate.

  • Dreptul de a depune plangere - insemnand dreptul dumneavoastra de a depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a Datelor. Plangerea se depune la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea drepturilor enumerate mai sus și detalii, puteti contacta Societatea prin intermediul urmatoarelor modalitati: (i) depunerea unei cereri scrise datate si semnate in orice farmacie Catena, (ii) completarea unei cereri online prin accesarea urmatorului link: www.catena.ro, sectiunea ”Politica de confidentialitate”, subsectiunea ”cereri”, (iii) la adresa de e-mail: datepersonale@catena.ro

 

** Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal, va putea fi contactat pentru orice lamuriri, informatii, precum si solicitari in legatura cu exercitarea drepturilor mentionate mai sus la oricare din datele de contact enumerate mai sus.