REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI CASTIGA UN TELEVIZOR PE SAPTAMANA IN FARMACIILE CATENA

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

TOAMNA SE NUMARA BOBOCII SI TELEVIZOARELE IN FARMACIILE CATENA

PERIOADA 01.09.2017 – 30.11.2017

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 

1.1. Organizatorul  campaniei TOAMNA SE NUMARA BOBOCII SI TELEVIZOARELE IN FARMACIILE CATENA (denumita  in  cele  ce urmeaza  “Organizatorul”)  este societatea FITERMAN PHARMA S.R.L., cu sediul in Iasi, str. Moara de Foc nr. 35, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J22/2863/1994, avand CUI RO6787981 si cont bancar RO06 INGB 0014 0000 2844 8911 deschis la ING Bank, avand numar de operator de date cu caracter personal 17754 inscris in Registrul General al ANSPDCP.

 

1.2.  Campania se  va  derula  conform  prevederilor  prezentului  regulament  (denumit  in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii, conform dispozitiilor legale privind loteriile publicitare cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, republicata si modificata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si conform dispozitiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei. Astfel de modificari vor fi facute publice pe site-ul Organizatorului www.fitermanpharma.ro  cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare precum si in farmaciile CATENA participante.

 

1.3 Regulamentul campaniei  va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil, in mod gratuit, in orice Farmacie Catena participanta si pe  site-ul  www.fitermanpharma.ro,  pe toata durata de desfasurare.

 

SECTIUNEA 2. TERMINOLOGIE

 

2.1. In prezentul Regulament,  in afara notiunilor definite  in cuprinsul articolelor,  termenii si expresiile de mai  jos vor avea urmatoarea semnificatie:

 

a) „Participantii” – toate persoanele fizice cu domiciliul in Romania, cu varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii campaniei, care indeplinesc conditiile mentionate in sectiunea 4 de mai jos.

 

b)  „Regulament” – reprezinta  prezentul  document  organizatoric  al  campaniei,  inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care fac parte din acesta.

 

c) Partener” – Societatea Catena Management S.R.L. cu care Organizatorul a incheiat un acord cadru de marketing in vederea desfasurarii prezentei campanii in perioada 01.09.2017 – 30.11.2017 . Partenerul va sprijini prin lantul de farmacii care functioneaza sub brandul CATENA organizarea si desfasurarea prezentei campanii. In acest sens, fiecare Farmacie CATENA va oferi suport, informatii despre campanie. Fiecare Farmacie CATENA este semnalizata prin afise de campanie.

 

d)  Achizitie Minima: achizitia a minim un produs participant la campanie;

 

e) Produse participante – oricare din produsele marca FITERMAN PHARMA, cu exceptia medicamentelor RX si OTC.  

 

f) Premii –12 televizoare Smart LED Full HD  SAMSUNG UE32J5200, 80 cm, Wi-Fi, Media Player USB in valoare de 916 lei /fara TVA/televizor, care se vor acorda prin extragere conform mecanismului prevazut la Sectiunea 6 la prezentul Regulament.Valoarea totala a premiilor acordate este de de 10.992 lei/fara TVA.

 

g) “Extragere”extragere automata printr-un program soft asigurat de catre partenerul colaborator al Organizatorului, Any Place Media S.R.L., prin care vor fi desemnati castigatorii, conform mecanismului prevazut la Sectiunea 6 la prezentul Regulament.

 

h) Random.orgsistem electronic de extragere a câștigătorilor conform mecanismului de campanie;

 

SECTIUNEA 3. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIE

 

3.1. Campania are loc in perioada 01.09.2017 – 30.11.2017, in cadrul intervalului orar de functionare al farmaciilor participante.

 

3.2. Inscrierea la campanie are loc in perioada 01.09.2017 – 30.11.2017, de luni pana duminica in intervalul orar 00:00-24:00.

 

3.3. Organizatorul va desfasura aceasta campanie atat prin sprijinul partenerului colaborator Any Place Media S.R.L., cat si al farmaciilor Catena care sunt semnalizate cu afise de campanie. 

 

3.4. Campania se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in cadrul tuturor farmaciilor Catena.

 

3.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi durata campaniei si de a modifica conditiile, dar nu inainte de a modifica prezentul regulament si de a anuta acest lucru public, conform art. 1.3 de mai sus.

 

SECTIUNEA 4. PARTICIPANTII SI CONDITIILE DE PARTCIPARE LA CAMPANIE

 

4.1.  Pentru  a  participa  la  campanie,  Participantii  trebuie  sa  indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

·         sa fie persoane fizice cu domiciliul in Romania; 

·         sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii campaniei;

·         sa achizitioneze in perioada de desfasurare a campaniei minim un produs participant la campanie;

·         sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la campanie – Regulamentul va fi facut public in acord cu legislatia din Romania – detaliile privind Regulamentul pot fi obtinute prin accesarea paginii web: www.fitermanpharma.ro - (Sectiunea Regulamente Campanii – Regulament TOAMNA SE NUMARA BOBOCII SI TELEVIZOARELE IN FARMACIILE CATENA si in orice farmacie CATENA.

4.2.  La campanie NU pot participa: (i) angajatii Organizatorului, ai societatilor implicate in organizarea si in derularea campaniei, precum  si (ii) rudele  de gradul I (copii si parinti) sau sotul /sotia persoanelor mentionate la pct.(i). Orice incalcare a prezentei reguli, conduce la descalificarea participantului desemnat castigator prin random. In caz de descalificare, Organizatorul va apela la prima rezerva extrasa.  

4.3. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament precum si a folosirii  in  scop publicitar atat a numelor Participantilor castigatori cat si a premiilor acordate. In acest scop, Organizatorul se obliga sa faca publice numele castigatorilor si premiile acordate. Prin participarea la campanie, Participantii accepta intrarea automata in baza de date a Organizatorului.

4.4.  Prin  simpla  participare  la  campanie,  Participantii  isi  dau  acordul  expres  si  neechivoc  ca  datele  lor personale comunicate Organizatorului si partenerilor acestuia(ce actioneaza exclusiv in scopul acordarii premiilor), sa  intre  in baza de date a Organizatorului, in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului. 

4.5. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii.

 

SECTIUNEA 5. PREMIUL

In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera premii constand in 12 televizoare Smart LED Full HD  SAMSUNG UE32J5200, 80 cm, Wi-Fi, Media Player USB, in valoare de 916 lei/fara TVA/televizor. Valoarea totala a premiilor este de 10.992 lei/fara TVA .Premiile se vor acorda prin extrageri la sorti saptamanale, urmand sa fie acordat cate un televizor SAMSUNG Led Full HD, 80 cm in fiecare saptamana, conform mecanisului prevazut la Sectiunea 6.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIE. ACORDAREA PREMIILOR

 

6.1. Respectand prezentul Regulament, vor putea participa la aceasta campanie doar clientii (consumatorii) farmaciilor Catena care in perioada 01.09.2017 – 30.11.2017 achizitioneaza minim un produs marca Fiterman Pharma din oricare dintre farmaciile Catena, cu exceptia medicamentelor RX si OTC.

 

Astfel, la achizitionarea oricarui produs marca Fiterman Pharma, cu exceptia medicamentelor RX si OTC, clientul se poate inscrie in campanie trimitand prin SMS la numarul 1777 datele personale (nume si prenume), numarul si data bonului fiscal.

 

Atentie !!! Nu vor fi inscrisi in campanie Participantii care inscriu bonuri fiscale deja inscrise in campanie, precum si inscrierile efectuate in afara perioadei campaniei.

 

6.2. Fiecare client care s-a inscris ca si participant in campanie va fi anuntat prin sms, la numarul de telefon cu care s-a inscris, ca participa la extragerea saptamanala pentru castigarea unui televizor Smart LED Full HD  SAMSUNG UE32J5200, 80 cm, Wi-Fi, Media Player USB si va primi urmatorul mesaj : « Felicitari! Te-ai inscris la tombola organizata de Fiterman Pharma si Farmaciile Catena pentru a castiga un televizorSmart LED Full HD  SAMSUNG UE32J5200, 80 cm, Wi-Fi, Media Player USB . Mai multe bonuri, mai multe sanse de castig! Succes! Pastrati bonul fiscal pentru ridicarea premiului. »

 

6.3. Premiile se acorda prin extrageri saptamanale realizate prin programul RANDOM.ORG. Din toate sms-urile inscrise la campanie se va extrage saptamanal 1 (un) castigator care va fi validat in momentul in care va prezenta reprezentantului organizatorului bonul fiscal aferent sms-ului de inscriere. In fiecare saptamana se acorda un televizor Smart LED Full HD  SAMSUNG UE32J5200, 80 cm, Wi-Fi, Media Player USB . Programul RANDOM.ORG va selecta aleatoriu saptamanal din totalul participantilor un castigator si un numar de 6 (sase) rezerve. Rezervele selectate saptamanal nu se vor reporta pentru extragerile ulterioare. La fiecare extragere săptamanala se vor extrage un câștigător și 6 (șase) noi rezerve, cele extrase anterior pierzându-si statutul de rezerva. La fiecare extragere saptamanala se vor adăuga și sms-urile înscrise anterior și care nu au fost câștigătoare.

 

Extragerile se vor efectua conform urmatorului grafic:

 

Perioada de inscriere SMS-uri

Zi de extragere 

1 castigator = 1 televizor SAMSUNG Led Full HD, 80 cm

La fiecare tragere se vor adauga si sms-urile inscrise anterior si necastigatoare.

1-10 sept

11 sept

 

11-17 sept

18 sept

X

18-24 sept

25 sept

X

25 sept-1 oct

2 oct

X

2-8 oct

9 oct

X

9-15 oct

16 oct

X

16-22 oct

23 oct

X

23-29 oct

30 oct

X

30 oct – 5 nov

6 nov

X

6-12 nov

13 nov

X

13-19 nov

20 nov

X

20 nov – 30 nov

4 dec

X

 

 

 

 

Acordarea premiului se va face in saptamana imediat urmatoare.

 

6.4. Anuntarea castigatorilor va fi facuta prin sms sau direct la numarul de telefon cu care castigatorul s-a inscris in campanie. SMS-ul castigator va avea urmator continut:  Felicitari! Ai castigat un televizor Smart LED Full HD  SAMSUNG UE32J5200, 80 cm, Wi-Fi, Media Player USB la tombola organizata de Fiterman Pharma si Farmaciile Catena. Trimite datele tale de contact pe adresa de email marketing@fitermanpharma.ro sau la numarul de telefon 0748105593. Organizatorul va contacta ulterior telefonic Participantii castigatori, la numarul de telefon cu care s-au inscris la Campanie, in ziua in care s-a efectuat extragerea cat si pe parcursul urmatoarelor 7 zile calculate de la momentul extragerii, pentru a li se furniza detaliile in vederea ridicarii premiului. Organizatorul nu va fi raspunzator in cazul in care castigatorul nu raspunde la numarul de telefon cu care s-a incris in Campanie. In cazul in care nu se va putea intra in contact cu Participantul castigator in decurs de 7 zile de la extragere, atunci Participantul va fi declarat necastigator si se va trece la contactarea telefonica a Participantului castigator de rezerva. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in situatia in care Participantul castigator nu raspunde la apelurile reprezentantilor Organizatorului, nu se afla in aria de acoperire, are telefonul defect, nu are serviciul roaming activat sau orice situatii in care acesta nu va putea fi contactat in termenele mentionate in prezentul Regulament.

 

6.5. Ridicarea premiului de catre castigator se va face direct din cadrul uneia dintre farmaciile Catena, pe baza indicatiilor primite de la Organizator.

 

6.6. Revendicarea premiului se va putea face pe baza cartii de identitate si a bonului fiscal aferent sms-ului de inscriere.La momentul predarii premiului se va incheia un proces-verbal de predare-primire intre Organizator si Participantul declarat castigator precum si declaratia privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4.2 din prezentul Regulament, ce constituie anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

 

6.7. In cadrul acestei campanii, nu este posibila inlocuirea premiilor castigate cu contravaloarea acestora in bani sau alte obiecte si nici schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

 

6.8.   Revendicarile  nejustificate  de  premii,  falsurile  si  plangerile  dovedite  ca  fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru organizator in solicitarea de daune interese. 

 

6.9. Organizatorul si Partenerul nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari aparute ulterior extragerii si acordarii efective a premiilor.

 

6.10. Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile premiilor acordate in aceasta campanie. Fiecare premiu va fi predat castigatorului impreuna cu garantia primita de la furnizor.

 

SECTIUNEA 7: TAXE SI IMPOZITE

 

7.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat de catre Participantii castigatori pentru premiile ce depasesc valoare de 600 lei fiecare, in conformitate cu Legea 227/2015 privind codul fiscal. 

7.2. Cu exceptia prevederilor de mai sus, Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite.

 

SECTIUNEA 8: REGULAMENTUL CAMPANIEI

 

8.1. Regulamentul oficial al campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe toata perioada campaniei pe adresa www.fitermanpharma.ro si in fiecare farmacie CATENA.

8.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire a campaniei in orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa in conformitate cu prevederile de la pc. 1.2 din Sectiunea 1. 

 

 

 

SECTIUNEA 9: PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la campanie in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, fiind inregistrat in registrul de evidenta a prelucrarii de date cu caracter personal sub nr.17754.

Prin inscrierea la prezenta campanie, participantii isi exprima consimtamantul in mod expres si neechivoc ca datele personale furnizate sa fie prelucrate de catre Organizator exclusiv pentru derularea acestei campanii.

Prin inscrierea la prezenta campanie, participantii declarati castigatori sunt de acord sa le fie facute publice, de catre Organizator, numele si premiile castigate.

Furnizarea datelor cu caracter personal mentionate la art. 6.1 de mai sus este obligatorie pentru participarea la prezenta campanie. Daca aceste date nu vor fi furnizate, acest lucru va fi considerat drept un refuz al participantului de a participa la campanie. Solicitarea de incetare a prelucrarii datelor cu caracter personal inainte de atribuirea premiilor are drept consecinta invalidarea calitatii de participant eligibil la campanie.

Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta  campanie  si sa le utilizeze conform prezentului regulament si legislatiei in vigoare. Organizatorul nu va dezvalui datele cu caracter personal furnizate de Participanti catre terti cu exceptia datelor privind numele si premiile castigate, pentru care participantul si-a exprimat deja acordul prin inscrierea la prezenta campanie.

In vederea asigurarii securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal Organizatorul a luat anumite masuri prevazute de Ordinul Avocatului Poporului, nr. 52/2002 privind aprobarea Cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal iar orice persoana, care actioneaza sub autoritatea Organizatorului, care are acces la date cu caracter personal nu le prelucreaza decat pe baza instructiunilor si numai pentru indeplinirea atributiilor sale de serviciu. In conformitate cu dispozitiile legii 677/2001, participantii au dreptul ca in orice moment sa solicite Organizatorului:

  • confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de aceasta (Dreptul de acces la date- art.13)
  • rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a anumitor date incomplete sau inexacte (Dreptul de interventie asupra datelor-art.14);
  • incetarea, din motive intemeiate si legitime, ca date care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari (Dreptul de opozitie-art.15)
  • retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa (Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale-art.17).

De asemenea, participantii mai beneficiaza, conform Legii nr. 677/2001, de dreptul la informare (art.12) si de dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

Aceste drepturi se pot exercita prin transmiterea, la sediul Organizatorului mentionat mai sus, a unei cereri scrise, datate si semnate.

In cererea formulata, participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

 

Datele personale pot fi transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale, numai la solicitarea justificata a acestora.

 

SECTIUNEA 10: LITIGII

 

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate  in  litigiu vor  inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

 

SECTIUNEA 11: FORTA MAJORA

 

11.1.  In cazul aparitiei unui caz de Forta Majora in intelesul legii, daca o situatie de Forta Majora impiedica sau  intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

11.2. Organizatorul, daca invoca Forta majora, este obligat sa comunice participantilor existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia respectivului caz de Forta Majora. Comunicarea se va realiza prin orice mijloc posibil de comunicare.

 

SECTIUNEA 12: DIVERSE

 

12.1.  Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei campanii, abuz  sau  orice  alte  tentative  care  ar  putea  afecta  imaginea  sau costurile acestei campanii. 

12.2  Prezentul acord este supus in intregime legii romane.

12.3. Eventualele reclamatii, intrebari referitoare la derularea prezentei campanii vor putea fi transmise pe mail la adresa juridic@fitermanpharma.ro

12.4.  Participarea la campanie constituie acordul ca numele castigatorilor, fotografiile lor sa poata fi făcute publice şi utilizate gratuit în materiale audio, foto si video de catre Organizator.

12.5 Prin participarea la aceasta campanie, participantii, Farmaciile Catena, precum si toti cei implicati in aceasta campanie, sunt de acord si accepta in mod irevocabil prevederile prezentului regulament, intelegand pe deplin modul de functionare a campaniei organizate de FITERMAN PHARMA SRL.

 

 

ORGANIZATOR,

FITERMAN PHARMA SRL,

Adminstrator,

Fiterman Patricia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa  1 la Regulament

 

Model cadru de DECLARATIE PARTICIPANT PRIVIND INDEPLINIREA CONDITIILOR PREVAZUTE DE ART. 4.2 DIN REGULAMENT

 

DECLARAŢIE

 

 

Subsemnatul_______________________, cetatean roman, nascut la data de ________________________in mun.___________________, judetul__________________, domiciliat in _____________________, identificat cu _________ seria _____________ nr. ________________, CNP ____________________, participant desemnat castigator in cadrul campaniei “TOAMNA SE NUMARA BOBOCII SI TELEVIZOARELE IN FARMACIILE CATENA”, organizata in perioada  01.09.2017 – 30.11.2017 de către Societatea FITERMAN PHARMA S.R.L. in parteneriat cu societatea Catena Management S.R.L., declar pe propria răspundere că am luat la cunostinta de prevederile art. 4.2 din Regulamentul campaniei mai sus-mentionate si NU ma aflu in nicio situatie dintre cele mentionate mai jos:

 

         angajat al Organizatorului, al Farmaciilor Partenere Catena, al societatilor implicate in organizarea si derularea campaniei “Toamna se numara bobocii si televizoarele in farmaciile Catena”;

         ruda de gradul I (copii si parinti) sau sotul /sotia angajatului organizatorului, al Farmaciilor partenere Catena, al societatilor implicate in organizarea si derularea campaniei ”Toamna se numara bobocii si televizoarele in farmaciile Catena”.

 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii, suportand in acelasi timp inclusiv sanctiunea descalificarii.

 

Data:                                                                                          ______________________