CAMPANIE TESTARE VICHY- KIT ANTIRID

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

” CAMPANIE TESTARE VICHY- KIT ANTIRID” 

1 SEPTEMBRIE 2014 – 30 NOIEMBRIE 2014

 

SECTIUNEA 1.  ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI:

Organizatorul Campaniei Promotionale ” CAMPANIE TESTARE VICHY- KIT ANTIRID” (denumita in continuare “Campania Promotionala” sau “Campania”) este S.C. MORE RESULTS MARKETING S.R.L. (denumit in continuare "Organizatorul"), cu sediul în Str. Baicului, Nr. 82, Cladirea Administrativ, Et. 2, Sector 2, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti, sub nr. J40/20956/2004, cu codul fiscal nr. RO 17044796, in numele si pentru SC L'Oreal Romania SRL, cu sediul in Calea Floreasca, nr. 169A, corp A, et. 6, Floreasca Business Park, S1, Bucuresti, avand cod unic de inregistrare 9638038, atribut fiscal RO,  inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/6064/1997, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 331.

Campania se va desfasura prin intermediul societatilor More Results Marketing SRL, cu sediul în Str. Baicului, Nr. 82, Cladirea Administrativ, Et. 2, Sector 2, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti, sub nr. J40/20956/2004, cu codul fiscal nr. RO 17044796.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, de a opri Campania  in orice moment al acesteia, si/sau sa schimbe regulile de participare, dar avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, pe site-ul  www.vichy.ro . Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare.

Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Organizatorul nu isi asuma raspunderea  pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe website-ul www.vichy.ro

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE:

Campania  este organizata si se desfasoara in intervalul de timp 1 septembrie 2014 - 30 noiembrie 2014 pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Campania se va desfasura in farmaciile partenere, astfel:

-       Participantii afla de campanie din elementele de vizibilitate la raft, presa sau din campania Vichy online.

-       Participantii cer kitul antirid farmacistului, la counterul farmaciei

-       Farmacistul va oferi kitul participantilor in mod gratuit, in limita stocului disponibil in farmacie si in perioada campaniei;

-       Participantii pot testa pe loc produsele din kit in farmacie si pot beneficia pe loc de reducerea de 20 lei prin voucherul de reducere, la achizitionarea unui produs Vichy;

-       Participantii care nu testeaza pe loc produsele din kitul antirid gratuit, se pot intoarce in farmacia din care au primit kitul sau alta farmacie din acelasi lant de farmacii. Reducerea nu va fi oferita participantilor cu un voucher primit in alta farmacie/ alt lant de farmacii.

-       Farmacia sau organizatorul campaniei nu vor fi trasi la raspundere de catre participanti in niciun fel pentru terminarea kiturilor disponibile sau pentru neacordarea reducerii dintr-un voucher apartinand altui lant de farmacii/ altei farmacii independente

-       Farmacistul/ Farmacia isi rezerva dreptul de a nu acorda mai mult de un kit unei persoane venite sa il ceara in aceeasi farmacie.

-       Reducerea de 20 lei va fi acordata participantilor numai in intervalul campaniei 1.09.2014 – 30.11.2014.

-       Reducerea de 20 lei va fi acordata de catre farmacist pentru orice produs Vichy participant in campanie si descris pe spatele voucherului de 20 lei

Kitul antirid contine:

  1 produs mini Liftactiv Serum 10, 3ml

  1 produs mini Idealia Life Serum, 3 ml

  1 produs mini Neovadiol Gf ten uscat, 3ml

  1 mostra la plic Liftactiv Serum 10 de Ochi si Gene 1,5ml

  1 mostra la plic de fond de ten Liftactiv Flexiteint 1ml  

  1 brosura informativa

  1 voucher cadou cu cod de bare ce ofera o reducere de 20 Lei la produsele antirid Vichy participante in promotie

Voucherul poate fi folosit de catre un participant pentru achizitia unui singur produs antirid Vichy sau fond de ten antirid si va ramane in custodia farmacistului dupa efectuarea achizitiei.

Promotia nu se va cumula cu alte promotii din farmacie.

Lista farmaciilor participante in campanie este disponibila pe www.vichy.ro incepand cu 1 septembrie 2014.

Inainte de inceperea Campaniei si dupa incetarea duratei Campaniei, indeplinirea conditiilor mentionate in Regulamentul Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Campanie.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de incheiere a prezentei Campanii. Noua data va fi comunicata prin Act Aditional la prezentul Regulament si va intra in vigoare de la data publicarii Actului Aditional.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE:

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania, care au implinit varsta de 18 ani, pana la data inceperii Campaniei.

Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii companiilor L'Oreal Romania SRL, precum si ai altor companii implicate in desfasurarea acestei Campanii si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.      

Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula participarea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI :

Produsele participante in campanie, mentionate si pe voucherul de 20 Lei din kitul antirid sunt:

-       Idealia Ochi, Life Serum, crema hidratanta ten normal-mixt, ten uscat, BB Cream light si medium, corector Idealia Pro)

-       Liftactiv ( Advanced filler, Crema antirid de zi ten normal-mixt, ten uscat, Crema de noapte, Serum 10, Serum 10 Ochi si gene, Ochi)

-       Liftactiv retionol HA (Crema de zi, Crema de noapte, Crema pentru ochi)

-       Neovadiol (Magistral,  Lumiere, Crema de zi ten normal-mixt, ten uscat, Crema de noapte, Contur buze&ochi)

-       Fond de ten Liftactiv Flexilift nuanta 15, 25, 35, 45

 

Participantii nu au dreptul sa ceara mai mult de 1 kit antirid din farmacie sau sa vanda aceste kituri pentru beneficii financiare personale.

SECTIUNEA 5. BENEFICII ACORDATE:

In urma testarii kitului antirid, participantii la campanie pot beneficia de o  reducere fixa de 20 Lei la achizitionarea unui produs antirid Vichy participant in campanie.

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE:

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (cheltuieli legate de consultarea Regulamentului Oficial de Desfasurare a Campaniei pe site-ul www.vichy.ro etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

SECTIUNEA 12. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR:

Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta Campanie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 331.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Organizatorului si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Prin solicitarea kitului in farmacie participantii intra in Campanie,declara ca sunt de acord cu Regulamentul Campaniei. Farmacistul poate solicita preluarea  datelor personale si raspunsul a 3 intrebari in carnetul de date al campaniei. Datele vor fi prelucrate si introduse in baza de date a Organizatorului. Datele personale colectate de catre farmacisti vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele si serviciile Participantii sunt in intregime responsabili de informatiile oferite in farmacie, cu legatura la campania prezenta, pe cale scrisa sau orala.

Organizatorului si ale partenerilor sai, prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS), doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc in acest sens. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Campanie de exprimarea acestui acord. In cazul in care participantii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens.

Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre SC L'Oreal Romania SRL  cu sediul in Calea Floreasca, nr. 169A, corp A, et. 6, Floreasca Business Park, S1, Bucuresti .

SECTIUNEA 13. LITIGII:

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA:

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie pe site-ul www.vichy.ro , in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI:

Regulamentul Oficial al Campaniei “CAMPANIE TESTARE VICHY- KIT ANTIRID”este disponibil gratuit oricarui solicitant, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei,  pe site-ul www.vichy.ro .