Nota de informare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in procesul de recrutare

Securitatea si confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal este prioritara pentru noi si facem toate eforturile necesare pentru a le asigura. Ne dorim o prelucrare transparenta si corecta si dorim sa mentinem posibilitatea dumneavoastra de a va informa cu privire la aceasta prelucrare.

Dorim sa va informam ca societatea noastra, Catena Management SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Sos. Chitilei, nr. 60, Corp1-C30, etaj 1, birou 7, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/13740/2003, avand cod unic de inregistrare 15814902, atribut fiscal RO denumita (Societatea), in calitate de operator, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal cuprinse in CV-ul transmis („Date”), constand in: nume, prenume, numar telefon, adresa de email, adresa domiciliu, experienta profesionala, formare profesionala (studii, diplome, premii), hobby-uri.

Efectuam aceasta prelucrare de Date pentru selectia de personal necesar postului vacant in cadrul Societatii. Ne bazam aceasta activitate pe interesele legitime ale Societatii si ale dumneavoastra, respectiv identificarea de catre Societate a persoanei care sa corespunda cerintelor postului vacant si posibilitatea dumneavoastra de a participa la selectia de personal pentru postul respectiv.

Aceste scopuri sunt atat in beneficiul Societatii, cat si al dumneavoastra. Societatea a analizat necesitatea si eficacitatea unei astfel de prelucrari, analiza care a aratat un echilibru intre scopurile urmarite de Societate si drepturile dumneavoastra, acestea din urma fiind respectate inclusiv prin posibilitatea dumnevoastra de a va exercita o serie de drepturi pe care vi le confera legea (mentionate in finalul acestei note de informare), cat si prin masurile de securitate a Datelor luate de Societate.

Perioada de stocare a Datelor este proportionala cu scopul pentru care se prelucreaza, respectiv perioada de derulare a procesului de selectie, pana la ocuparea postului vacant.

Pentru prelucrarea Datelor, Societatea colaboreaza cu:

  • societati cu sediul in Romania, din industria IT, mentenanta software , subsector (specializare) servicii IT

  • societati cu sediul in Romania, din industria IT, alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei , subsector (specializare) Platforme recrutare ONLINE

in calitate de persoane imputernicite ale Societatii care vor actiona numai in scopurile mai sus prezentate si numai in limitele stabilite de Societate.

De asemenea, Datele pot fi transmise autoritatilor care exercita atributii de control, la cererea acestora.

Pe intreaga perioada de stocare a datelor cu caracter personal aveti, cumulat, urmatoarele drepturi cu privire la Date in relatia dintre dumneavoastra si Societate:

  • Dreptul de acces – insemnand dreptul de a putea solicita confirmarea faptului ca Datele sunt prelucrate sau nu, iar in caz afirmativ, puteti solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea. La solicitarea dumneavoastra, veti primi si o copie a Datelor;

  • Dreptul la rectificare – insemnand dreptul de a obtine rectificarea Datelor inexacte, precum si completarea Datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de catre dumneavoastra de informatii suplimentare;

  • Dreptul la stergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”) – insemnand ca in situatiile reglementate expres de lege, aveti dreptul de a obtine din partea Societatii stergerea Datelor care va privesc;

  • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – insemnand dreptul de a obține din partea Societatii restricționarea prelucrarii Datelor in anumite situatii reglementate expres de lege (in special in cazul in care contestati exactitatea Datelor sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, dar dumneavoastra va opuneti stergerii Datelor). In aceste situatii, cu exceptia stocarii, Datele nu vor mai fi prelucrate.

  • Dreptul de a depune plangere – insemnand dreptul dumneavoastra de a depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a Datelor. Plangerea se depune la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

  • Dreptul la opozitie – insemnand dreptul de a va opune prelucrarii Datelor.

 

Pentru exercitarea drepturilor enumerate mai sus, puteti contacta Societatea prin intermediul urmatoarelor modalitati: (i) depunerea unei cereri scrise datate si semnate la adresa Bucuresti, Sos. Chitilei nr. 60, sector 1, CP 012393, (ii) completarea unei cereri online prin accesarea urmatorului link www.catena.ro/politica-de-confidentialitate, sectiunea 4 Drepturile tale, subsesctiunea Cereri exercitare drepturi (iii) la adresa de e-mail: datepersonale@catena.ro.

 

Societatea are un responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, care va putea fi contactat pentru orice lamuriri, informatii, precum si solicitari in legatura cu exercitarea drepturilor mentionate mai sus la oricare din datele de contact enumerate mai sus.